Dekker- Rekenen
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Bij peuters en kleuters kunt u door middel van spelletjes, prentenboeken en telliedjes de aandacht van uw kind vestigen op getallen en wiskundige verschijnselen.  

 

Jonge kinderen zijn maar wat trots op zichzelf wanneer ze merken dat ze hoeveelheden kunnen tellen en wanneer ze cijfersymbolen herkennen.

 

U kunt daarom ook gebruik maken van alledaagse situaties, zoals:

- Hoeveel nachtjes slapen voor we naar opa en oma gaan?

- Hoeveel jaar word je morgen? Kun je dat ook op je vingers laten zien?

- Op welk nummer woon jij?  

 

Spelletjes met dobbelstenen stimuleren kinderen te tellen. U kunt met een of twee dobbelstenen het spelletje Wie het meest gooit spelen.

Maar ook kunt u denken aan bijvoorbeeld Mens erger je niet.  

 

In allerlei prentenboeken komen getallen aan de orde of wiskundige thema’s.

 

Bij wiskundige thema’s moet u denken aan onderwerpen op kleuterniveau, zoals: eerlijk delen, leeftijden, enzovoorts.

Voorbeelden van prentenboeken zijn:

- Rupsje Nooitgenoeg (Eric Carle, Gottmer)

- 1, 2, 3 ik tel de dieren die ik zie (Eric Carle, Gottmer) - Een duizendpoot op schoenen (Tony Ross, Sjaloom/Wildeboer)

 

Bron: ThiemeMeulenhoff

Kinderen in groep 3, 4 en 5 zijn op school veel met de getallenrij bezig.

 

U kunt dit ondersteunen met allerlei (gezelschaps-)spelletjes:   

- Ganzenborden

- Bingo  

- Monopoly junior  

- Sjoelen (punten tellen!)  

 

Wanneer kinderen gerichte ondersteuning nodig hebben, is educatieve software een mogelijkheid. Verschillende educatieve uitgeverijen geven software uit die geschikt is voor thuisgebruik.

 

Ook op het rekenweb {www.rekenweb.nl} zijn spelletjes beschikbaar om bepaalde rekenvaardigheden te oefenen.  

 

Bron: ThiemeMeulenhoff 

(Advertentie voor leraar of ouder)

Met kinderen die wat ouder zijn, is het vaak goed mogelijk gesprekken te voeren over wiskundige onderwerpen.

Het gaat hier niet zozeer om het berekenen van het goede antwoord, maar meer om het wekken van nieuwsgierigheid.

Zaken uit het dagelijkse leven, onderwerpen die op het Jeugdjournaal aan de orde komen en nieuws uit de krant kunnen aanleiding zijn voor wiskundige gesprekjes.

Denk aan de miljarden van Prinsjesdag (hoeveel nullen heeft een miljard?), het rentepercentage op de spaarrekening, wereldtijden, hectometerpaaltjes, treintijdentabellen en prijzen vergelijken in de supermarkt.  

 

Bron: ThiemeMeulenhoff

 

 Welke tips geef ik ouders mee om thuis (speels) te kunnen oefenen met rekenen?

 

Een aantal links om ouders rekentips voor thuis mee te geven.

Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Voor ouders van kinderen in groep 1 of 2

 

Een van de onderdelen bij getalbegrip is de aanduiding van een hoeveelheid: '4' betekent 'het aantal is vier'. Meestal komen kleine kinderen aan het aantal door te tellen. Daarna realiseren ze zich dat het laatste telgetal de hoeveelheid aangeeft, bijvoorbeeld: 1 – 2 – 3 – 4, het zijn er vier. Vervolgens wordt het symbool toegekend: 4 voor vier.

 

Ouders kunnen thuis het getalbegrip van hun kind bevorderen.

Tel samen met uw kind het aantal poten van een stoel. Het zijn er vier. We tekenen een mooie 4 op een post-it en plakken dit op de stoel. Hierna begint het spel pas echt. Vraag: 'Vier? Ik zie maar één stoel. Hoe kan dat?'


Hopelijk herinnert uw kind zich nog dat '4' staat voor het aantal stoelpoten. Uiteraard gelooft u dit niet en laat u het kind het aantal poten tellen. En ja hoor: het klopt!

Zo kunt u samen verschillende post-its in huis opplakken. Bouw het langzaam op.

 

Voorbeelden

 • Aan de kast hangt een 3.
  Ouder: 'Maar het is toch maar 1 kast?'
  Kind: 'Jawel, maar deze kast heeft 3 deuren. Kijk maar: 1 – 2 – 3. Dus daarom een 3.'
 • Aan de lamp hangt een 5.
  Ouder: 'Maar het is toch maar 1 lamp?'
  Kind: 'Zie je dan niet dat de lamp 5 kleine lampjes heeft? Tel maar mee...'
 • Aan de kamerdeur hangt een 4.
  Ouder: 'Maar ik zie maar 1 deur.'
  Kind: 'Het is wel 1 deur, maar er zitten 4 kleine ruitjes in.'

 

Kortom, vraag steeds wat het cijfer betekent en laat uw kind het uitleggen. Op deze manier komt de kamer lekker vol te hangen met getallen en het mooie is: elk getal verwijst naar een 'geheime' hoeveelheid. Juist dat geheim wekt een bijzondere interesse bij het kind en dit zorgt ervoor dat het getalbegrip verdiept wordt.

 

Zo zag ik ergens het getal 43 op een piano staan. Ik begreep er niets van en liet dat duidelijk blijken. Het kind had grote lol, opende de klep van de piano en keek me triomfantelijk aan: 43 witte toetsen!

 

Bron: Kinderen Leren Rekenen

 

{www.kinderenlerenrekenen.nl}