Dekker- Rekenen
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Streefdoelen groep 1-2

 

• Veel aandacht besteden aan gecijferdheid en wiskundige oriëntatie


• Gerichte aandacht besteden aan tellen en getalbegrip


• Aan het einde van groep 2:
- kennen kinderen de cijfersymbolen
- kunnen kinderen tot 20 tellen
- kunnen kinderen vanaf een gegeven getal verder tellen
- kunnen kinderen terugtellen vanaf 10
- kunnen kinderen de buurgetallen noemen van getallen tot 20


• Problemen in de rekenontwikkeling zien aankomen en tijdig ingrijpen

 

Bron: Iedereen kan leren rekenen

Streefdoelen groep 3

 

• Tijdig signaleren en ingrijpen


• Zwakke rekenaars meer instructie en oefentijd geven


• Aan het einde van groep is het optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd

 

 Bron: Iedereen kan leren rekenen 

Streefdoelen groep 4

 

• Start elke rekenles met een automatiseringsoefening van 5 – 10 minuten


• Ruime aandacht besteden aan het oriënteren in de telrij tot 100


• Medio groep 4 is het optellen en aftrekken tot twintig geautomatiseerd


• Eind groep 4 kunnen kinderen vlot optellen en aftrekken tot 100


• Extra tijd en instructie voor zwakke rekenaars bieden

 

Bron: Iedereen kan leren rekenen

Streefdoelen groep 5

 

• Ruime aandacht besteden aan het oriënteren in de telrij tot 1000


• Gerichte aandacht voor het ontwikkelen en expliciet aanleren van
vermenigvuldigstrategieën


• Aan het einde van groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldiging geautomatiseerd

 

Bron: Iedereen kan leren rekenen

(Advertentie voor leraar of ouder)

Streefdoelen groep 6 t/m 8

 

• Besteed frequent aandacht aan het onderhouden van rekenvaardigheden die in groep 3, 4 en
5 zijn aangeleerd, zoals het rekenen tot 100, tot 1000, en de tafels van vermenigvuldiging


• Ook zwakke rekenaars krijgen onderwijs in typische bovenbouwonderwerpen als breuken,
kommagetallen, verhoudingen en procenten


• Ruime aandacht voor elementair (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, verhoudingen
en procenten


Blijf instructie geven, ook in de bovenbouw. Voorkom dat zwakke rekenaars langdurig zelfstandig
werken.


• Gebruik het tweede half jaar van groep 8 om hiaten in de rekenvaardigheden van kinderen
weg te werken, en om kinderen gericht voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet
onderwijs


• Maak voor zwakke rekenaars keuzes. Maak voor deze leerlingen gebruik van de minimumdoelen

 

Bron: Iedereen kan leren rekenen